Coach Base

Альтман Геннадий Семёнович

Альтман Геннадий Семёнович
Date of Birth
22.05.1979
Coach license
AV, 31.12.2020